สอบถามห้องว่างและสำรองห้องพักได้ที่ คุณทัศนีย์ รอดเจริญ โทร.  081-557-5657, 083-596-5546
menu