สอบถามห้องว่างและสำรองห้องพักได้ที่ คุณทัศนีย์ รอดเจริญ โทร.  081-557-5657 หรือ คุณฐานิศวร์  เรืองโรจนภัทร์   โทร. 081-859-2428, 086-534-4156
menu